شعر ذیل در جشنواره فرهنگی هنری طوبی در سال 1382 به عنوان شعر نوی برگزیده جشنواره انتخاب شد.

امسال، عاشورا
دلها نازک تر بود
امسال، عاشورا
چشم ها زیباتر، قلبها گریان تر بود
امسال می گفتند، نزدیک تر شده است
طوفان کربلا،
واز راه می رسد، آوای نینوا
بغضی نشسته است
در پشت گریه ها
آهی نهفته است
در کنج سینه ها
با چشم خود ببین
لبهای تشنه را
آقا جسارت است؛
جان عمو بیا...

علی شیخ پور - 22 اسفند 1381