مژده هنـــگام اذان است بگو بسم الله

دل من گشنه به نان است بگو بسم الله

خانواده به سـر سفره چو چشم نرگس

به شــقایــق نگران است بگو بسم الله

علی شیخ پور - 28 آبان 1382