من هم هزار چهره ام ؛ چه کنم؟
عیب از من نیست
تقصیر توست که هر وقت می خواهی
با سحر و حقه ای که خودت هم نمی دانی
بیچاره این دل ما را دچار می سازی ...

یک روز رنگ می کنی دل ما را به رنگ عشقابی
فردا به رنگ خط خطی از جنس بی خوابی
یک روز هم که هوس می کنی نفس بکشی
اصلا سراغ تخته سیاهم نمی آیی ... 

علی شیخ پور - 24 دی 1382