تا نود سال دگر

یا که شاید صد سال

همه مردم دنیا

از بزرگ و کوچک ٬ پیرمرد و نوزاد٬

پدران٬ مادرها٬ نوه ها٬ فرزندان٬

و همین همسایه

و فلانی

و فلانی

و فلان بن فلان....

 

چشمه خضر کجاست؟

 یا به قول رفقای سهراب

 خانه عشق کجاست؟

علی شیخ پور - 2 خرداد 1383