ای وای نازنین!
انگار گریه کرده ای و دلت مهربان شده !
این بار چندم است که تکرنگِ آسمان ،
از گریه قشنگ تو رنگین کمان شده ؟

در کوچه دل من شهر کوچکی است،
با خانه های شیشه ای؛
که اگر خواستی بیا...

آنجا هرآنچه گل سرخ هست و نیست
با آرزوی شادی تو میزبان شده

علی شیخ پور - 23 شهریور 1383