آبنمای موزیکال میدان نبوت (هفت حوض) تهران

همکاری با شرکت فضاهای آبی فوران - 1390

بیشتر

آبنمای موزیکال میدان نبوت (هفت حوض) تهران

همکاری با شرکت فضاهای آبی فوران - 1390

بیشتر

خاطرات تدریس در دانشگاه تهران

عکس یادگاری سال 1392

عکس یادگاری با دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر - درس هندسه تحلیلی 1392

استفاده از مطالب آموزشی این وبسایت با ذکر منبع مجاز می باشد
Please consider linking to this website if you shared content.